Odstúpenie od zmluvy

Ak je zo zákazníkom uzatvorená zmluva, v tejto zmluve sú uvedené možnosti  zrušenia zmluvy pred dodaním tovaru.  Po  prevzatí tovaru  má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy odoslaním emailovej správy alebo odoslaním formulára, ktorý je možné stiahnuť si tu. Po odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ  povinný  zaslať tovar späť alebo ho odovzdať  osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.